Huisartsenpraktijkhollands.com
Home » Praktijkinformatie » POH GGZ

POH GGZ

Er is in 2014 een en ander veranderd binnen de vergoedingen en behandelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Hierdoor krijgt een groot deel van de patienten vanaf dit jaar binnen de huisartsenzorg klachtgerichte ondersteuning en begeleiding. Doorverwijzing naar de eerste lijns psycholoog of de GGZ Midden Holland is hierdoor minder vaak nodig.

 

Dit heeft er toe geleid dat wij binnen deze praktijk extra ondersteuning hebben aangetrokken voor mensen met psychische klachten.

Sinds mei 2015 is mevrouw van der Knaap in de praktijk werkzaam. Zij is psychiatrisch verpleegkundige en heeft de aanvullende opleiding POH-GGZ gevolgd. Zij kan een heleboel klachten uitstekend begeleiden in de huisartsenpraktijk. Is de problematiek toch meer complex, dan kunt u doorverwezen worden naar een psycholoog of een GGZ-instelling.

 

De begeleiding door mevrouw van der Knaap valt onder de basiszorg. U hoeft u hiervoor niet aanvullend te verzekeren en krijgt ook geen rekening achteraf.

 

Wanneer u hiervan gebruik zou willen maken, dan dient u eerst een afspraak of het spreekuur van de huisartsen te maken.

Zij maken een eerste inschatting en verwijzen u zonodig.

 

Mevrouw van der Knaap heeft recent een leuk interview gegeven over haar werk. Dit kunt u vinden door hier te klikken.